Odensvi Intresseförening har blivit beviljad stöd för att skapa ett gym i skolans, numera förskolans, källare. Skötsel är tänkt att ske ideellt och medlemsavgiften kommer hållas låg. En samlingsplats i gymmet inom ramen för folkhälsa.