Föreningen Ryvenäs Fritidsegendom har beviljats bidrag för att kunna öka tillgängligheten och attraktiviteten vid badplatsen vid Ryvenäs.

Satsningen innebär att gångvägen till badplatsen förbättras och skyddsräcken sätts upp.