Sjöända är inte en av kommunens officiella badplatser och får därmed inget bidrag från kommunen. Badplatsen ska, enligt uppgift, användas av boende i närområdet och besökare (klätterberg på platsen). Föreningen har gjort flera investeringar på platsen och kommer nu med sitt beviljade stöd även kunna bygga en flytbrygga som kommer utveckla badplatsen.