Sjöräddningssällskapet i Loftahammar, som tidigare fått bidrag till räddningsbåten Rescue Tjustbanken, har blivit beviljade ett nytt bidrag för att genomföra en uppgradering av räddningsstationens båtar Tjustbanken och Loftahammar i form av ny autopilot, nya sökarljus, ny tankmätare, nytt däcksljus, nytt navigationssytem, automatiska trimplan och nya bogljus.