Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

skolanaringsliv3_liten

Västerviks kommun har, liksom många andra kommuner i landet, problem med att många ungdomar flyttar iväg, samtidigt som näringslivet ofta har svårt att hitta rätt kompetens bland de arbetssökande. För att öka samverkan mellan skola och näringsliv och förbättra kompetensförsörjningen på lång sikt genomförde Västervik Framåt ett samverkansprojekt, där Sparbanksstiftelsen var en av finansiärerna.

skolanaringsliv4_liten

Läs mer om projektet Skola – Näringsliv här!