Folkets Hus-förening har blivit beviljade bidrag för att kunna arrangera ett event under tre år (2018-2020) för näringsidkare inom lokal tillverkning, produktion och distribution av mat och dryck avseende området norra Oskarshamns- och Västerviks kommun. Ambitionen är också att ge privatpersoner tillgång till arrangemanget för att få bättre kunskap om de lokala producenterna.

Projektet kommer jobba för att utveckla näringslivet i Blankaholm och Solstadström med omnejd och att öka intresset för att besöka området och eventuellt etablera sin verksamhet.