Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

För Sparbanksstiftelsen är det angeläget att uppmuntra företag som verkar för och håller landsbygden levande. Därför utlysser Stiftelsen, i samarbete med Tjust Hushållningsgille, ett Landsbygdsstipendium varje år 2014-2016. Prissumman är 10 000 kr och kan tilldelas landsbygdsföretag som bidragit till landsbygdsutveckling i någon form.

Läs mer om 2014 års pristagare här!
Läs mer om huhållningsgillen i Kalmar län här!