578435_10151153421922836_223802213_n

Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!
Sparbanksstiftelsen Tjustbygden utlyser varje år Sparbankens Ungdomsstipendium inom kultur, idrott, studier och praktik. Från och med 2015 kommer den totala prissumman att vara 450000 kr och högsta belopp per stipendium 25000 kr.

Läs mer om stipendiet och hur du gör för att ansöka!