Genom ett bidrag från Sparbanksstiftelsen kommer Stiftelsen Gamleby Tingshus att i Gamleby skapa ett Kulturresidens i den del av tingshuset som för närvarande inte är uthyrd.

Man ser ett stort behov av kulturaktiviteter där kommuninvånarna kan delta och som gör kommunen attraktiv att flytta till och starta företag i. Kulturresidenset är tänkt som ett långsiktigt projekt där ortens människor kan möta internationella kulturutövate, där äldre kan möta yngre och där kultur och konst kan bidra till integration och kulturutbyten. Kulturresidenset är också tänkt som en plats för utställningar där kulturaktiviteter kan anordnas tillsammans med lokala föreningar. Visionen är att skapa en stimulerande miljö för människor som vill förverkliga sina egna drömmar och visioner.