Sensus Studieförbund på Mejeriet har blivit beviljade stöd för att kunna genomföra en ny insats riktat till yngre tjejer (och sedan blandade högstadieungdomar) inom musikskapande. Projektet syftar i att ge deltagarna ett bra stöd, alla verktyg och kunskaper för att kunna skapa och spela in musik och podcasts i en musikstudio. Förbundet kommer arbeta med egen lokal, utrustning och två kompetenta ledare vid namn Chelsea Chepkosegei (Queen C) och Axel Lindeberg för att genomföra projektet.