Sparbanksstiftelsen har beviljat ett bidrag till föreningen Tjust Allmogebåtar för stöd till utvecklingen av en skärgårdsutställning med Sten Regnells bilder på Rågö.

Föreningen Tjust Allmogebåtar verkar för att bevara och förvalta gamla båttyper från Tjust samt båtbyggar- och fiskartraditioner
runt dem.