Bandyföreningen har ett treårigt projekt som bland annat möjliggör för skolor att kostnadsfritt komma och uppleva en dag på Tjustvallen. Innan jul visade det sig att intresset från skolorna var mycket större än vad de förväntat sig, och att de behövde neka de skolor/klasser som inte varit snabba med att boka. Att alla barn ska få samma möjlighet att få vara en dag på Tjustvallen kändes självklart. Med hjälp av beviljat stöd gjordes nu detta möjligt.