Smalspåret består av en förening och ett av föreningen ägt AB. Föreningen driver trafiken, utifrån samma krav som gäller för all tågtrafik i landet och vill nu investera i en ny vagnhall. Med hjälp av sitt beviljade stöd har nu föreningen möjlighet att investera i vagnhallen som innebär att alla vagnarna får tak och därmed skyddas mot väder, vind och klottrare.