Tjustbygdens Konstförening har blivit beviljade bidrag för att genomföra ett projekt där man erbjuder utställningsmöjligheter, erfarenhetsutbyte, kunskap och där man visar på hur man som amatör och/eller professionell konstutövare kan vara med på en utställning. Projektet vänder sig till alla utrikesfödda konstutövare, amatörer såväl som professionella. Även etablerade svenska konstutövare kommer att bjudas in.