Västerviks Gymnastikförening erbjuder en möjlighet för intresserade i alla åldrar att bli en del av en utvecklande social gemenskap. Idag har klubben ca 350 medlemmar varav ca 200 barn och ungdomar. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Almvik och verksamheten inriktar sig på artistisk gymnastik och truppgymnastik. Ett ca 20-tal ungdomar deltar även i tävlingar. En vitkig förutsättning för att locka framförallt barn och ungdomar till verksamheten är att föreningen kan erbjuda redskap och utrustning som gör verksamheten spännande och tidsenlig. De ungdomar som tävlar ska också kunna ha samma förutsättning som andra i landet. Sparbanksstiftelsen har därför beviljat föreningen bidrag till ett tumblinggolv som möjliggör träning på det underlag som används vid tävlingar. Detta har saknats i klubben och målsättningen med det nya golvet är att de ungdomar som tävlar ska kunna ta sig upp och tävla och konkurrera på riksnivå.