Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!

ung entreprenor1

För att skapa sysselsättning för ungdomar och möjlighet att skapa varaktiga företag initierade Sparbanksstiftelsen ett projekt där ungdomar provade på att driva egna företag som sommarjobb. Ungdomarna ansökte med en affärsplan och fick tillgång till mentorer, banktjänster och ett litet startkapital.

ung entreprenor2b

2011 drev 28 undomar 19 företag. 2012 deltog 43 ungdomar i 22 olika företag. Utvärderingarna visar på ett stort engagemang och lärorika erfarenheter för ungdomarna.

ung entreprenor3

ung entreprenor4