Det här är ett projekt som omfattar hela kommunen!
För att motverka mobbning och främja barn psykiska och fysikska hälsa genomförde barn- och utbildningsförvaltningen ett antimobbningsprojekt där fokus varit samspelet mellan barnen, som stöttades av Sparbanksstiftelsen. Äldre barn har utbildat yngre barn, enligt en särskild metod och med stöttning och handledning.