Blåsmusiken har djupa traditioner i Västerviks kommun men har under senare år haft svårt att rekrytera nya medlemmar. För att hitta nya grepp genomförde Överums och Gunnebos musikkårer 2005 en utbildningshelg för all blåsmusik i kommunen. Utbildningen delfinansierades av Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.