Gunnebo OK har blivit beviljade ett bidrag för att bygga ett utegym för allmänheten vid Karlby klubbstuga.

Projektet medverkar till att utveckla föreningslivet i Västerviks kommun, bidrar till ortens attraktivitet och kan förbättra folkhälsan.