Tjustbygdens Sparbank har tagit initiativ till ett projekt som syftar till att öka Gränsöledens attraktivitet för kommuninvånare och besökare. Satsningen har fokus på tre platser längs leden:

  • Bondbacken (vi vill utveckla platsen för barn och barnfamiljer, sällskap med mera)
  • Kroken (vi vill skapa hög tillgänglighet, handikappanpassa och även utveckla platsen för äldre)
  • Gränsö Udde (vi vill öka tillgängligheten till en spektakulär plats och göra platsen mer intressant att besöka)

Satsningen kommer att öka ledens och kommunens attraktivitet, både för kommuninvånare och besökare, och gynnar därmed långsiktigt besöksnäringen.