Västervik Framåt AB har beviljats bidrag för deras näringslivsprojekt ”Ökad konkurrenskraft”. Projektet ska stärka konkurrenskraften hos företag i Västervik kommun genom framåtsyftande och utvecklande insatser i företagen. lnsatserna ska få bestående avtryck i
företagen så en kontinuerlig positiv utveckling uppnås.