Västervik Live är en ny modern musikförening (under bildande), som genom samarbete och nytänkande tänker skapa fler musikscener och därmed fler konserter i Västervik. Föreningen har blivit beviljade bidrag för sitt projekt.

Västervik live ska verka för att bredda musiken i Västervik till att omfatta mer musik från hela världen. Västervik Live vill verka för breddning av konsertrepetoaren i hela kommunen. Detta vill man göra tillsammans med både svenska, utländska och lokala artister.