Västervik Volleybollklubb har blivit beviljade ett bidrag för att kunna förbättra beachvolleyplanen på Lögarbergen.

Under sommarhalvåret bedriver klubben beachvolleyboll på Lögarbergen och tillhandahåller i samarbete med fastighetsägaren  möjlighet för allmänheten att spela beachvolleyboll,  och andra bollsporter och lekar på området. Man har också ordnat aktiviteter för nyanlända.

Man har bedrivit verksamhet på den aktuella platsen under ca 10 år. Nu finns behov av att fylla på sandlagret på planerna.