Genom beviljat bidrag kan nu Västerviks Biodlarförening köpa in en honungsslunga och övrig utrustning som krävs i samband med honungshanteringen. Momenten kring slungning av honung är arbetskrävande och kostsamt. Genom en honungsslunga kommer man nu kunna förenkla arbetet och även ge nya medlemmar, med några få samhällen, möjlighet att ta tillvara på sin honung utan att själv behöva bekosta inköpet av en slunga. Föreningen kommer även kunna slunga honungen från den egna bigården.