Klätterklubben beviljades 2017 ett stöd för att inreda sina nya lokaler. Verksamheten växer i och med bättre lokaler och med de upptäcker man nya behov. Att ha en bra ljudanläggning i lokalerna innebär att man kan skapa en trevligare miljö, men även att man kan prata i mikrofon vid event/tävlingar/träningar. Klubben vill även köpa in ytterligare en Autobeley (självsäkrare) då dessa varit mycket populära hos barn (och deras föräldrar, som inte alltid känner sig helt trygga i början med att ”säkra” sina barn). Klubben har ofta öppet under sportlov/studiedagar vilket innebär att det blivit ett vanligt besöksmål för fritids och familjer. Med hjälp av beviljat stöd har man nu möjlighet att utveckla sin verksamhet ytterligare.