Västerviks Koloniträdgårdar har blivit beviljade ett bidrag till föreningens 100-årsjubileum.

Västerviks koloniträdgårdar är en ideell förening som består av 148 medlemmar fördelade på fyra koloniområden, Ingaborg, Kristinedal, Kulbacken och Skördelyckan.
Föreningen för det kulturhistoriska arvet vidare. Föreningens äldsta område är Kulbacken, som bildades 1917, efter det stora Hungerupproret.