Lärare på skolan uppmärksammade vårt stöd av parcyklar till äldreomsorgen och beskriver ett liknande behov för Gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan finns mycket för att lära ungdomarna att klara sig mer självständigt som vuxna. Eleverna är på olika nivåer, och för vissa kommer parcykeln kunna skapa nya upplevelser och stärka självförtroendet. Genom att få upptäcka sin närmiljö ser lärarna att eleverna kan utvecklas ytterligare. Med hjälp av beviljat stöd har man nu möjlighet att köpa in cyklar till verksamheten.