Ett rambeslut för bidrag till Västerviks kommuns projekt med elcyklar för äldre, har tagits. Projektet är framåtsyftande och nyskapande och främjar äldres och funktionshindrades hälsa och välbefinnande. Syftet med projektet är att ge förutsättningar för nya och utvecklade upplevelser för de äldres, stimulans, träning och samvaro, genom inköp av elcyklar.