Genom stöd till skärgårdstrafiken har man nu möjlighet att köpa in nya båtar och fortsätta utveckla trafiken. Ett arbete som gör skärgården tillgänglig för besökande och boende.