I somras stod en skateboardramp redo för ungdomarna i Stadsparken. Ett teamarbete mellan banken och kommunen som möjliggjorde en härlig sommaraktivitet för kommunens barn och unga.