Västerviks kommun har blivit beviljade stöd för genomförandet av en Street Art festival som ska möjliggöra för allmänheten att uppleva hur ett konstverk kan växa fram. Projektet ska ha ett tydligt fokus på barn, unga och familj. Man vill att barn och unga ska få vara delaktiga i skapande workshops tillsammans med konstnärer och inspirera mötesplatser för unga (som t.ex. fritidsgårdar) att skapa utifrån barn och ungas egna kreativa idéer.

Stadsfestivalen kommer innehåller olika delar – delvis den där proffesionella konstnärer målar på befintliga fastigheter och skapar konstverk som långsiktigt förskönar miljön – delvis evenemanget där kultur och konst intar gator och torg under en dag/helg och även en del där unga och äldre ges möjlighet att medskapa evenemanget och innehållet.