Västerviks konstförening har blivit beviljade stöd för att etablera och inledande driva en konsthall i Västerviks stadskärna. Föreningen har sedan 1944 arbetat ideellt för konst och kultur i Västerviks kommun och har tidigare behövt hyra in sig i olika lokaler för att kunna genomföra uställningar. En egen konsthall kommer därför att underlätta mycket för föreningen och man planerar att utöka verksamheten med fler utställningar och aktiviteter riktade till unga.