Sedan vraket från krigsfartyget Mars hittades har vi genom Västerviks Museum bidragit till att tillgängliggöra fyndet. 2018 beviljades muséet stöd för att utveckla utställningen med digital teknik. I detta kommande steg kommer vraket från Mars skrivas ut i 3D för att ge besökarna en bättre känsla för hur det ser ut på fyndplatsen. Man kommer även i ett samarbete med ett amerikanskt företag ta fram en VR-upplevelse av fyndplatsen där besökarna i en tv-spelsliknande miljö kan utforska vraket. På muséet vill man bygga en VR-studio och ett marinarkeologiskt labb och det är något vi gärna ger stöd till.