Västerviks Orienteringsklubb, VO, är en förening som framför allt ägnar sig åt orientering för alla åldrar. Men det finns också skidor och friidrott (terränglöpning) på programmet. Föreningen har ungefär 275 medlemmar, vara ca 75 deltar i olika tävlingar. VO arrangerar tillsammans med övriga klubbar i kommunen, Ankarsrums OK och Gamleby OK, Tjust 2-dagars, där vi har huvudansvar vart tredje år. Dessutom arrangerar vi varje höst VO-joggen för ungdomar mellan 6 och 12 år med ca 400 deltagare. Vidare bedriver man friskvård genom Skogs-Bingo varje söndag vid Lysingsbadet. Klubben står nu inför ett generationsskifte och genom ett bidrag från Tjustbygdens Sparbank vill man genom projektet Hitta UT hitta nya medlemmar, framför allt genom att öka kontakterna med skolor och skolungdomar men också till föräldrar och andra som vill komma ut och röra på sig.

Projektet har tre delar och innefattar både att förse skolorna i Västervik med skolgårdskartor samt stötta idrottslärarna med kartor och banor i okänd terräng. Starta Hitta Ut i Västervik under 2018 – dvs kartor med hög detaljrikedom och utplacerade checkpoints som delas ut till alla hushåll i Västervik och även besökare. Hitta Ut är gratis för deltagarna. Man vill också kontinuerligt genomföra vuxenkurser i orientering.