Västrums hembygdsförening verkar för en utveckling i vår bygd samt för att tillvarata och bevara alster av vår sockens kultur och dess arbetsliv. Föreningen vill nu dokumentera bygdens dialekt och det historiska skärgårdslivet innan de sista personerna med erfarenhet och kunskap går ifrån oss. De har kontaktat filmaren MatZ i Vimmerby som har erfarenhet av dokumentärer av god kvalitet. MatZ har åtagit sig uppdraget, och föreningen går själva in med både pengar och arbestinsatser och möjliggör projektet tillsammans med stödet från banken.