VFF är en klubb där alla barn och ungdomar ska få spela lika mycket, utifrån sina egna förutsättningar. Deras mål är att så många som möjligt ska fortsätta spela fotboll så länge som möjligt.

VFF vill bidra till att anlägga ett fotbollstält med konstgräsplan som ska vara avsett för barn och ungdomar, för att öka deras möjlighet att spela och träna. Klubben har blivit beviljade ett inriktningsbeslut till bidrag för medfinansiering av projektet.