Det var länge sedan någon från Västervik seglade Gotland runt. Som ett resultat av den havskappseglingsskola som föreningarna i staden arrangerat finns det nu ett gäng som ska anta utmaningen. Med vårt stöd har man möjlighet att köpa in en räddningsflotte för att säkerställa säkerheten vid utmaningen.